Сдружение „Идиопатична Белодробна Фиброза“ е организация с нестопанска цел, чиято дейност е насочена към подпомагане на хора, страдащи от рядкото заболяване идиопатична белодробна фиброза, оказване на съдействие за осъществяване на комуникация между тях и държавните институции и защита правата на пациентите с тази диагноза в България.
Липсата на модерно и адекватно лечение на това заболяване в България и недостатъчната информация, с която разполагат държавните институции, както и липсата на последователни действия от тяхна страна, рефлектират отрицателно върху здравословния статус на засегнатите пациенти. Като сдружение, познаващо страданията им, бихме желали да запознаем обществото с особеностите на заболяването, профилактиката, диагностиката и лечението му, както и да съдействаме за реализирането на международна подкрепа с оглед намиране на адекватни мерки за преодоляване и редуциране на социално значимите проблеми, свързани с тази диагноза.

Брошура Инфографика Карта

Какво е идиопатична белодробна фиброза (ИБФ) – проф. Коста Костов

Какво е идиопатична белодробна фиброза (ИБФ) – доц. д-р Наталия Стоева, дм

Вижте още видеа в Youtube канала ни и се абонирайте, за да следите новостите по темата.