Белодробната фиброза (БФ) е прогресивно, необратимо, хронично

заболяване на белия дроб, за което все още не е известно лечение.

Понастоящем в Европа от него страдат повече от 300 000 души, като над 50 000 от тях губят живота си всяка година.

Кампанията за повишаване на осведомеността за заболяването белодробна фиброза (БФ) ежегодно се провежда през месец септември. Тя цели да насочи вниманието на обществеността към болестта, към промените, които тя предизвиква в ежедневието на пациентите, както и към физическите и психологически изменения, които те и техните близки претърпяват с времето. От друга страна, кампанията разкрива и моменти на безгрижие и

щастие, които пациентите с белодробна фиброза продължават да изживяват въпреки бремето на болестта.

Благодарим Ви, че се присъединихте към нас и ще използвате #ДъхЗаЖивот и

#БФМесец, за да споделите своята история и да помогнете за повишаване

на осведомеността за заболяването белодробна фиброза (БФ)!

www.eu-ipff.org

#BreathingLife

#PFMonth