Днес Сдружение Идиопатична Белодробна Фиброза става на 4 години!


През тези години ние даряваме надежда, опитваме се да помогнем на пациентите, стараем се да предоставим възможно най-много информация на обществото за особеностите на заболяването, профилактиката, диагностиката и лечението му, както и да съдействаме за реализирането на международна подкрепа с оглед намиране на адекватни мерки за преодоляване и редуциране на социално значимите проблеми, свързани с тази диагноза.
През тези години ние подтикваме пациентите и техните близки да не спират своето развитие – точнo както колелото, с което можем да достигнем навсякъде.
През тези години ние се подкрепяхме. ❤
А през следващите – ще продължаваме!