При поява на задух

Получаване на терапия при пациенти с Идиопатична Белодробна Фиброза

 Справка – ред за получаване на терапията  си на: https://www.nhif.bg/page/1507