В този списък ще намерите университетски лечебни заведения в страната, в които са създадени специализирани комисии, които издават протоколи за лечение на пациенти с идиопатична белодробна фиброза.

МБАЛББ „Света София“ ЕАД – гр. София

БАЗА I – гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ №19
БАЗА II – гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ №17
тел: 02 / 80 54 210
е-mail: sbalbb_st.sofia@mail.bg
web: https://mbalbb-sofia.com


УМБАЛ „Света Анна“ АД –
гр. София

ул. „Димитър Моллов“ №1
тел: 02 / 975 93 29
web: http://www.sveta-anna.eu


УМБАЛ „Свети Георги“ЕАД – гр. Пловдив

бул. Пещерско шосе 66
тел. централа база 1 – тел.: 032 / 602 211
тел. централа база 2 – тел.: 032 / 602 911
e-mail: unihosp@unihosp.com
web: https://www.unihosp.com


УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен

бул. „Георги Кочев“ 8А
тел: 064 / 88 61 00
e-mail: umbal@umbalpln.com
web: https://umbalpleven.com

Военномедицинска академия – гр. София

София 1606
Централа: 02 / 92 26 000
Бърза помощ 02 / 92 25 543; Спешна регистратура 02 / 92 25 835
e-mail: vma@vma.bg
web: http://vma.bg


Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

София, 1407
бул. „Никола Й. Вапцаров“ 51Б (с кола входът е от ул. „Атанас Дуков“)
тел: 02 / 403 40 00
web: https://www.tokudabolnica.bg


УМБАЛ „Света Марина“ЕАД – гр. Варна

гр. Варна 9010
бул. “Христо Смирненски” №1
тел: 052 / 30 28 51 (до 55) – централа (с оператор)
e-mail: officeub@mail.bg
web: www.svetamarina.com